Przedszkole pracuje w oparciu o PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ wychowania przedszkolnego (rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - Dz.U. Nr 4 poz.17 z dnia 17 stycznia 2009r.) 

W przedszkolu funkcjonują programy autorskie opracowane i zatwierdzone do realizacji przez Radę Pedagogiczną są to:

 • Program regionalny "Poznajemy Kwidzyn i jego okolice".
 • Program wychowania komunikacyjnego "Bezpiecznie i kulturalnie dzieci uczestniczą w ruchu drogowym".
 • Ekologia w przedszkolu. Program i plany.
 • Program wychowania zdrowotnego. Roczne plany pracy w których szczególną uwagę zwrócono na:
  • Kształtowanie zainteresowań kulturą fizyczną.
  • Nasz poeta Jan Brzechwa.
  • Współpraca z rodzicami i środowiskiem.
  • Poznanie otaczającego Świata poprzez przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji ziemia - woda - powietrze.
  • Mała akademia plastyczna.
  • Edukacja ekologiczna w przedszkolu.
  • Ten piękny tajemniczy świat

Wdrażane innowacje

 • Przekroczenie progu dziesiątkowego.
 • Wprowadzenie dwuznaków.